Social
Investment
Ready [SIR]

T’ajudem a finançar
la teva empresa social
IMPORTANT: Per a qualsevol sol·licitud de finançament, cal que baixeu, ompliu i adjunteu el Pla d'Empresa (descàrrega:152KB) amb la resta de la documentació.
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • IRPF + SS : TC1, TC2, Model 110 + declaració anual
 • Declaració anual operacions amb tercers (347)
 • Declaració operacions intercomunitàries (349)
 • Declaració informativa de donacions i aportacions (182)
 • IVA : Darrer exercici i exercici en curs
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Autorització CIRBE, informació de riscos, Banc d'Espanya
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Garantíes (depenent del tipus de producte) o garant
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • IRPF + SS : TC1, TC2, Model 110 + declaració anual
 • Declaració anual operacions amb tercers (347)
 • Declaració operacions intercomunitàries (349)
 • Declaració informativa de donacions i aportacions (182)
 • IVA : Darrer exercici i exercici en curs
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Autorització CIRBE, informació de riscos, Banc d'Espanya
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Garantíes (depenent del tipus de producte) o garant
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • IRPF + SS : TC1, TC2, Model 110 + declaració anual
 • Declaració anual operacions amb tercers (347)
 • Declaració operacions intercomunitàries (349)
 • Declaració informativa de donacions i aportacions (182)
 • IVA : Darrer exercici i exercici en curs
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Autorització CIRBE, informació de riscos, Banc d'Espanya
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Garantíes (depenent del tipus de producte) o garant
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • IRPF + SS : TC1, TC2, Model 110 + declaració anual
 • Declaració anual operacions amb tercers (347)
 • Declaració operacions intercomunitàries (349)
 • Declaració informativa de donacions i aportacions (182)
 • IVA : Darrer exercici i exercici en curs
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Autorització CIRBE, informació de riscos, Banc d'Espanya
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Garantíes (depenent del tipus de producte) o garant
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Garantíes (depenent del tipus de producte) o garant
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Cal ser soci o federat
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • IRPF + SS : TC1, TC2, Model 110 + declaració anual
 • Declaració anual operacions amb tercers (347)
 • Declaració operacions intercomunitàries (349)
 • Declaració informativa de donacions i aportacions (182)
 • IVA : Darrer exercici i exercici en curs
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Autorització CIRBE, informació de riscos, Banc d'Espanya
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Garantíes (depenent del tipus de producte) o garant
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Poders o càrrecs inscrits
 • Estatuts
 • Escriptures
 • Pla d'Empresa
 • Estats financers passats : 2 anys (balanç + PiG) ( IS o Auditories oficials)
 • Estat financer any en curs (balanç + PiG)
 • Pool bancari detallant tipos de riscos i entitats
 • Escriptures
 • CIF / IAE o NIF si es persona física
La present convocatòria compta amb el suport financer del Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social «EaSI»(2014-2020). Per a més informació sobre aquest programa, es prega consultar l'adreça següent: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
Aquest projecte ha estat co-finançat per la Unió Europea