Social
Investment
Ready [SIR]

T’ajudem a finançar
la teva empresa social

Objectiu del
programa

L’objectiu principal del programa és oferir a les empreses socials seleccionades un acompanyament per part d’experts en empresa social i en temes jurídics per tal d’apropar les mateixes a un pool d’inversors per a l’obtenció del finançament necessari.

Què
s’ofereix?

El programa ofereix un acompanyament especialitzat a la preparació i cerca de finançament en dues fases per tots els seleccionats i una tercera fase en els casos que es consideri necessari:

FASE 1. PREPARACIÓ

S’acompanyarà a l’empresa social mitjançant sessions a mida per part de mentors especialitzats per tal de poder definir:
• Model de negoci
• Pla de viabilitat
• Estratègia
• Planificació
• Impacte social
• Pla de comercialització i màrqueting
• Pla d’operacions
• Gestió de persones
• Governança
• Estructura financera
• Aspectes legals
• Pla d’implementació

FASE 2. NEGOCIACIÓ DEL FINANÇAMENT

L’objectiu principal d’aquesta fase és recolzar a l’empresa social en la posada en contacte i negociació amb potencials finançadors oferint:
• Suport presencial
• Preparació i enteniment de documents legals
• Consell financer
• Consell legal

FASE 3. POST-INVERSIÓ

En els casos en que es materialitzi una inversió i sempre i quan l’inversor i l’empresa social ho vegin necessari, s’oferirà un acompanyament a l’empresa social en la fase post-inversió amb l’objectiu de:

Recolzar en el reporting de la informació requerida pels inversors:
• BalancedScorecard
• Informes econòmic-financers periòdics
• Avaluació d’impacte social

Implementació de l’estratègia i del pla de negoci definit en les àrees següents:
• Suport estratègic i de gestió: mesura del progrés, avaluació i millora
• Relacions públiques i contactes: identificació i construcció de compromís amb actors claus
• Suport a la internacionalització o implementació de estratègies d’entrada a nous mercats
• Auditoria econòmica
• Consell legal
• Reclutament de perfils de gestió
• Formació específica en gestió
• Acompanyament en la millora contínua

Calendari
del programa
Presentació de candidatures

Fins el 17 de març 2017
Procés de selecció

del 20 de març a
al 14 d'abril 2017
Acompanyament

de maig 2017 a
gener 2018
Acompanyament post-inversió

fins maig 2018
Impulsors

Gicoop.coop

El Grup d’Inversors Cooperatiu, Gicoop, és una societat que agrupa persones que inverteixen en projectes que tenen una rendibilitat econòmica raonable i fomenten models d’empresa que creen valor social i són transformadores de la realitat.

Tandemsocial.coop

Tandem Social és una cooperativa de treball que ofereixserveis de consultoria, estratègia i implementació a aquelles organitzacions que volen contribuir a fer realitat projectes amb un alt impacte.

FJMadvocats.cat

Gabinet Jurídic Francesc José María S.L.P. és un referent en temes legals amb més de 25 anys d’experiència. Ofereixen serveis legals en diferents àrees mitjançant un equip multidisciplinar. Dintre dels serveis  conte amb una divisió de assesorament economic financer que ho completa.

La present convocatòria compta amb el suport financer del Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social «EaSI»(2014-2020). Per a més informació sobre aquest programa, es prega consultar l'adreça següent: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
Aquest projecte ha estat co-finançat per la Unió Europea